Tất cả sự thật về nhiếp hộ tuyến - Nó có thật không?

Tôi đã thấy rằng nhiều sản phẩm tuyên bố điều trị hoặc loại bỏ ung thư tuyến tiền liệt. Tuy nhiên, các sản phẩm không chứa bất kỳ thành phần nào được liệt kê trong hướng dẫn tham khảo thuốc điều trị ung thư tuyến tiền liệt được FDA phê chuẩn. Trang này là một nơi rất tốt để bắt đầu. Nhiều sản phẩm tuyên bố điều trị ung thư tuyến tiền liệt cũng được bán cho phụ nữ. Nếu bạn không biết lựa chọn nào để điều trị tuyến tiền liệt của mình, tốt nhất nên nhìn theo hướng khác.

Tôi biết rằng đàn ông có thể khó quyết định sử dụng sản phẩm nào trên tuyến tiền liệt của họ. Một vài sản phẩm có thể giúp ích, nhưng có lẽ có nhiều sản phẩm không phù hợp với bạn. Bạn sẽ cần nghiên cứu và đọc nhãn trước khi bạn quyết định sản phẩm nào phù hợp nhất với bạn.

Tôi không phải là bác sĩ y khoa. Trang này đã được viết bởi một bác sĩ y tế chuyên điều trị ung thư tuyến tiền liệt. Nó có thể không áp dụng cho trường hợp của bạn, nhưng tôi muốn bạn biết rằng đó không phải là một thay thế để nói chuyện với một bác sĩ thực sự. Tôi không thể hứa rằng trang web của tôi hoặc thông tin bạn nhận được sẽ cứu mạng bạn, nhưng tôi hy vọng rằng nó có thể giúp bạn tìm đúng sản phẩm và thông tin để điều trị ung thư tuyến tiền liệt của bạn.

Thử nghiệm mới

Prostalgene

Prostalgene

Moritz Frazier

Prostalgene hiện được coi là một Prostalgene nội bộ thực sự, nhưng sự phổ biến đã tăng lên như cháy...